Besprekingen / reviews Gheerkin de Hondt


Reformatorisch Dagblad
(Jaco van der Knijff), 4 juli 2015
Reformatorisch Dagblad 04-07-2015
‘[…] De mooie dissertatie waarop Véronique Roelvink (1970) woensdag 24 juni aan de Universiteit Leiden promoveerde, biedt een mooie inkijkje in de voorreformatorische muziekcultuur in de Lage Landen. […] Naast grote meesters als Josquin des Prez, die in heel Europa bekend is, zijn er tal van kleinere meesters. Zoals Gheerkin de Hondt. Roelvink toont echter aan dat De Hondt niet alleen een grote rol vervult in de kerken van Delft, Brugge en Den Bosch, maar ook volwaardig deelneemt aan het muziekleven in de Lage Landen en deel uitmaakt van een groot netwerk van zangers en componisten. […]’

Brabant Cultureel / Brabant Literair. Tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur (Lauran Toorians), jaargang 64, nr. 4, augustus 2015
Brabant Cultureel 01-09-2015
‘[…] Na deze opstapjes is er dan nu ook het proefschrift, een lijvige studie in het Engels die als boek een fraai verzorgd uiterlijk kreeg. Roelvink presenteert het boek als een biografisch onderzoek naar Gheerkin de Hondt. Die suggestie van een biografie wekt echter een verwachting die het boek echt waar maakt. Voor een biografie van deze zanger/componist bieden de archieven veel te weinig informatie, maar over zijn werkzaamheden en vooral ook over de context waarin De Hondt en zijn tijdgenoten/collega’s werkten biedt deze studie een schat aan informatie. […] … juist die maakt dit boek interessant en bijzonder nuttig voor iedereen die een beetje wil begrijpen hoe het kerkelijke en culturele leven – dat ging vaak samen – er in de late middeleeuwen en de renaissance uitzag. […] De (ruime) tweede helft van het boek is gewijd aan De Hondts werk. […] Dit deel van het proefschrift is vooral van muziekwetenschappelijke aard, maar Roelvink schrijft bevattelijk en ook voor de minder geleerde muziekliefhebber vallen hier boeiende zaken te lezen. […]’

Bossche Kringen (Ed Hupkens), jaargang 2, nr. 5, september 2015, pp. 26-28
‘In haar dissertatie heeft Véronique Roelvink onderzoek gedaan naar leven en werk van Gheerkin de Hondt. Bovendien onderzocht ze de rol die deze zangmeester en componist speelde in onder meer het ‘s-Hertogenbosch van de 16de eeuw. Het resultaat van haar wetenschappelijke speurwerk is een indrukwekkend en kloek boekwerk van ruim 700 pagina’s.’

Interview voor Musica Religiosa, Ikon, Radio 5, 18-10-2015
Musica Religiosa, 18-10-2015
‘Gheerkin de Hondt was een 16de-eeuwse Vlaamse meester, die ook in ons land werkte. Zo was hij zangmeester in Delft en Den Bosch en moet hij ook in Friesland hebben rondgelopen. Staat hij terecht in de schaduw van zijn beroemde tijdgenoten? Wat deed zo’n zangmeester de hele dag? En wat is er kenmerkend aan zijn muziek? Op dit soort vragen krijgen we vanavond antwoord van Véronique Roelvink. Zij promoveerde juni op het leven en werk van de componist en gaf ze een indrukwekkend boek uit over Gheerkin de Hondt.
Te horen zijn: Agnus Dei (Missa Ceciliam cantate pii) – Vox dicentis clama  – D’ ung parfond –  Benedicte –  Kyrie & Gloria (Missa Ceciliam cantate pii), alle uitgevoerd door het Egidius Kwartet c.s.’