Besprekingen / reviews Gegeven den sangeren

Recensies_IMG_0240

 


Recensies / Reviews Gegeven den sangeren

 

 

Brabant Cultureel, jaargang 52, nr. 1, januari 2003, p. 32-33
‘[…] een lijvig, maar zeer leesbaar boek met een schat aan gedetailleerde informatie, met bovendien een cd met daarop fraai uitgevoerde voorbeelden van meerstemmige muziek bij de broederschap […] Roelvink slaagt er uitstekend in ook moeilijke musicologische zaken helder uit te leggen.’

Katholiek Nieuwsblad, nr. 17, 24 januari 2003, p. 22
‘[…] Het resultaat is een helder en lezenswaardig boek waarin zelfs allerlei (muziek)technische zaken ineens geen probleem meer lijken te zijn […] Aan de hand van voornamelijk de rekeningen en overzichten van betalingen (en dat verklaart de titel van haar boek: ‘Gegeven den sangeren’) geeft Roelvink een tamelijk gedetailleerd beeld van het muzikale reilen en zeilen bij de broederschap, en dat beeld is fascinerend.’

Oorsprong, jaargang 4, nr. 1, februari 2003, p. 9
‘[…] Voor wie meer inzicht wil krijgen in een rijke muzikale traditie is dit boek een must, en het knappe van Gegeven den sangeren is dat zowel de professional als de geïnteresseerde leek er elk iets van zijn gading in kan vinden.’

Contra. Stemmen over muziek, jaargang 3, nr. 1, september 2003
‘[…] Op een bevattelijke manier beschrijft ze de organisatie van de broederschap, haar activiteiten en de rol van de zangers. […] De centrale rol van dergelijke broederschappen in collegiale kerken komt alleszins goed uit de verf en overvloedig illustratiemateriaal verlevendigt het geheel. […]’

Noordbrabants Historisch Jaarboek 20 (2003), p. 274-276
‘[…] Het is haar gelukt om uit een op zichzelf saaie materie, namelijk een groot aantal rekeningen, zowel een levende muziekpraktijk op te roepen als ook een goed beeld te schetsen van het culturele en sociale leven van ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw […] We hebben hier te doen met een goed voorbeeld van moderne musicologische wetenschap, die er niet op uit is dorre muzikale beenderen uit het verleden keurig bij elkaar te zetten en er een dood geraamte uit samen te stellen, maar om die muzikale beenderen tot een levend geheel te wekken, waarin warm en passioneel bloed stroomt […] Roelvink heeft met dit boek een waardevolle bijdrage geleverd aan de culturele geschiedenis van Brabant. […]’

Notes, Volume 60, Number 3, March 2004, p. 697-699
‘[…] Although Roelvink also addresses a broader, not exclusively musicological audience, her monograph is high-level scholarship, extremely well documented, and presented in a style midway between a colloquial and a scholarly register. […] Finally, I should mention the beauty of the book as an object […] As a final boon to the reader, the volume offers a compact disc with seven original recordings by the Egidius Kwartet […] this contributes brilliantly to her in-depth discussion of musical life in a very specific and well-confined, yet majorly important area of the Low Countries; this book should be part of the library of any music historian interested in Renaissance music in general […] A fine accomplishment overall, and a model for historically informed musicology.’

Music & Letters, Volume 85, number 2, May 2004, p. 255-257
‘[…] Roelvink manages a difficult balance. She is consistently careful to define terms, and the text can be easily followed by a non-specialist, yet the content is so rich hat music historians will certainly find sufficient food for thought too […] A CD is provided, with outstanding performances by the Egidius Quartet […] In sum, Véronique Roelvink has written a well-conceived book about an important topic. The excellent writing matches the quality of the scholarship. The book is magnificently illustrated[…]’

Gregoriusblad, Jaargang 129, nr. 1, maart 2005, p. 49-52
‘[…] Gegeven den Sangeren is een leesboek, een kijkboek en een naslagwerk in één […] een bijzonder boek, met zeer fraaie foto’s van uitzonderlijke kwaliteit, een voortreffelijk kritisch apparaat van noten, literatuuroverzicht, glossarium en uitvoerige bijlagen […]’