Publicaties

Publicaties Véronique Roelvink

Requiem aeternam. Herdenken in de Sint-Jan ten tijde van Jheronimus Bosch’, in: Frans Timmermans, Véronique Roelvink en Mark van de Voort, Bosch Requiem 2016, ‘s-Hertogenbosch 2016, p. 16-27.

Muziek voor Sint-Oda. Officie en mis uit twee gregoriaanse koorboeken van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch’, in: Arnoud-Jan Bijsterveld en Véronique Roelvink (red.), Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij, Woudrichem 2016, p. 146-165.

Gheerkin de Hondt. A singer-composer in the sixteenth-century Low Countries.
Donaas Projecten, Utrecht 2015 (proefschrift Universiteit Leiden, 704 pagina’s).

‘De maelder en de cantor principis. Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516), Pierre de la Rue (ca. 1452-20 november 1518) en de stad ’s-Hertogenbosch’, in: A. Bodar, V. Roelvink en M. van de Voort, Bosch Requiem 2010, ’s-Hertogenbosch 2010, p. 18-49.

‘1318 – Sicut Lilium inter Spinas’, in: M. Brummans, V. Roelvink en A. Vos (eds.), Bossche Canon, ’s-Hertogenbosch 2010, p. 16-17.

‘Benedictus Dominus Deus Israel: a motet by Johannes Lupi and a mass by Gheerkin de Hondt’, in: “Uno gentile et subtile ingenio”: Studies in Renaissance Music in Honour of Bonnie Blackburn, Turnhout 2009, p. 383-390.

Gheerkin de Hondt. Toelichting bij cd Egidius Kwartet, november 2005.

‘The Alamire Manuscripts of the Illustre Lieve Vrouwe Broederschap in ’s-Herto­gen­bosch (’s HerAB 72A, 72B and 72C): new facts and considerations’, in: The Burgundian-Habsburg court complex of music manuscripts (1500-1530) and the workshop of Petrus Alamire: Colloquium proceedings, Leuven 25-28 November 1999 (Yearbook of the Alamire Foundation 5), Leuven–Neerpelt 2003, p. 203-213.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Sedert 1318 te ’s-Hertogenbosch. Zeven eeuwen Broederschapsgeschiedenis in het kort, Adr.Heinen Uitgevers, ’s-Hertogenbosch 2003 (boekje voor een breed publiek; 52 pagina’s).

Gegeven den sangeren: meerstemmige muziek bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch in de zestiende eeuw, Adr.Heinen Uitgevers, ’s-Hertogenbosch 2002 (boek voor een breed (muziek)historisch en wetenschappelijk geïnteresseerd publiek; 376 pagina’s).

‘De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch en haar archief’, in: I. de Loos (ed.), Gregoriaans in laatmiddeleeuws ’s-Hertogenbosch. Syllabus van de werkgroep Bronnenonderzoek Middeleeuwen 1999-2000, specialisatie Muziekwetenschap, Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, Utrecht 2000, p. 14-21.

‘’s-Hertogenbosch, Archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, MS 72A, 72B and 72C’, in: H. Kellman (ed.), The Treasury of Petrus Alamire. Music and Art in Flemish Court Manuscripts 1500-1535, Ghent / Amsterdam 1999, p. 80-83.