Werkzaamheden

Onderstaand een selectie van projecten waarvoor ik het uitgeeftraject (U), de redactie (R), de correctie (C), de projectleiding (P) of een advies (A) verzorgde.

 

Rudolf Rasch, Muziek in de Republiek. Muziek en maatschappij in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795
November 2018 | 360 pagina’s | full colour | U, R

Het Noordbrabants Museum
In het voorjaar van 2018 bood Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch de tentoonstelling ‘Geloven in Vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch.’ Onderdeel van de tentoonstelling was de unieke collectie zestiende-eeuwse muziekboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De conservator van de tentoonstelling gaf ik advies over de presentatie van deze koorboeken en over de samenstelling van een playlist met muziek uit de boeken.
November 2017 | A

Dr. Anton van Nunen, Fiduciary Management. The original outsourced CIO. Revised and Expanded Edition
Oktober 2017 | 464 pagina’s | zwart-wit | U, R

Harry Lintsen & Jan Korsten, De veerkracht van de Brabantse economie. De Kamers van Koophandel en de kracht van netwerken [1840-2015]
Oktober 2017 | 175 pagina’s | zwart-wit | R

Het Regionaal Archief Tilburg voert het feitelijk beheer uit voor de archieven en (beeld)collecties van twaalf gemeenten in de regio Midden-Brabant. De collectie beeldmateriaal is zeer omvangrijk en het doel van het RAT is om zoveel mogelijk van dit beeld gratis toegankelijk te maken voor het brede publiek. Voor het RAT bracht ik in kaart welke afspraken omtrent het beeld er in het verleden zijn gemaakt en waar de risico’s liggen op het gebied van auteurs- en beeldrecht. In dat kader gaf ik ook advies over de modelcontracten die met leveranciers van beeld zijn en worden afgesloten. Tot slot adviseerde ik over het al dan niet sluiten van een overeenkomst met Pictoright, de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland.
Mei – september 2017 | A

Opera Zuid
Onderzoek naar de verschillende versies van de opera A Quiet Place van Leonard Bernstein en de daarbij behorende uitvoeringsrechten.
Maart 2017 | A

Museum Het Zwanenbroedershuis (Illustre Lieve Vrouwe Broederschap), ’s-Hertogenbosch
Museum Het Zwanenbroedershuis toont de eeuwenoude collectie van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, gesticht in 1318, en zetelt in het huis van de Broederschap aan de Hinthamerstraat te ’s-Hertogenbosch. In de collectie bevinden zich o.a. dertien koorboeken met zowel meerstemmige als gregoriaanse muziek uit de 15e en 16e eeuw, de periode waarin de Lage Landen muzikaal de Europese toon zetten. Het was de wens van Stichting Museum Zwanenbroedershuis om de koorboeken via een multimedia-installatie in haar eigen museum en via een elektronische toepassing voor fysieke en digitale bezoekers van het museum toegankelijk te maken. Voor dit project verzorgde ik het mede vormgeven van de inhoud van het project, het schrijven van het projectplan en de fondsenwerving.
November 2016 – 2017 | P, A, R

Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg
Lid van de kernredactie van uitgeverij Zuidelijk Historisch Contact, samen met Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (hoofdredacteur), dr. Kitty de Leeuw (redactiesecretaris), drs. Jan Brouwers, dr. Ton Thelen en drs. Lauran Toorians. De stichting geeft boeken uit op het gebied van Brabantse historie.
November 2016 – 2018 | R

Afdeling Erfgoed, gemeente ’s-Hertogenbosch
Het Stadsarchief in ’s-Hertogenbosch beheert duizenden archieven, collecties en foto’s met het doel deze toegankelijk te maken voor de huidige en toekomstige generaties die geïnteresseerd zijn in de (cultuur)historie van de stad. Daarbij speelt auteurs- en beeldrecht een cruciale rol. Zo is het van belang te weten wat er is afgesproken over de openbaarheid van een archief of wie de rechthebbenden zijn van een bepaalde foto. Voor het Stadsarchief bracht ik in kaart welke afspraken zijn gemaakt en waar de risico’s liggen, met name op het gebied van auteurs- en beeldrecht. Ook gaf ik advies over de modelcontracten die worden gebruikt voor het schenken van archieven, collecties of beeldmateriaal.
November 2016 – januari 2017 | A

Bosch Requiem
Van 2010 tot 2016 klonk ieder jaar in november in de Bossche Sint-Jan het concert Bosch Requiem, in opmaat naar de herdenking van de 500e sterfdag van Jheronimus Bosch in 2016. Jaarlijks werd een boek gemaakt bij de dvd van het concert. Hiertoe werden bekende Nederlanders uitgenodigd een essay te schrijven ‘geïnspireerd op Bosch’. Daarnaast bevatten de boeken cultuurhistorische artikelen en uitgebreide programmatoelichtingen.
2016: Frans Timmermans, Véronique Roelvink, Mark van de Voort
2015: Joost Zwagerman, Jan van Oudheusden, Mark van de Voort
2014: Bas Heijne, Gerard van Gurp, Jos van Veldhoven
2013: Louise O. Fresco, Joep Baartmans-van den Boogaard, Mark van de Voort
2012: Nelleke Noordervliet, Cees Slegers, Emanuel Overbeeke
2011: Herman Pleij, Aart Vos, Mark van de Voort
2010: Antoine Bodar, Véronique Roelvink, Mark van de Voort
December 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 76-144 pagina’s | full colour | U, R

Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij
December 2016 | Pictures Publishers | 344 pagina’s | full colour | R

De stad van Bosch. Bossche bouwhistorie in nieuw perspectief
December 2016 | Aldus Uitgevers | 208 pagina’s | full colour | R

De keuze van Joost Zwagerman. Ode aan de kunst
Oktober 2016 | Uitgeverij Terra | 192 pagina’s | full colour | R, P

Dr. Anton van Nunen, Fiduciair Management [2]. Blauwdruk voor een goed bestuur van institutionele beleggers
Oktober 2016 | 496 pagina’s | zwart-wit | U, R

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
Verzorgen van een advies omtrent publiciteit en verkoop van de publicaties van de KVNM.
Juni 2016 | A

Véronique Roelvink, Gheerkin de Hondt. A singer-composer in the sixteenth-century Low Countries
Juni 2015 | 704 pagina’s | zwart-wit | U

Max Cahen, In vrede en vriendschap. Sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in ‘s-Hertogenbosch
September 2014 | 254 pagina’s | full colour | R

Jan van Boxtel (vert.), Daniel Heinsius. Het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 en andere gebeurtenissen uit die tijd
September 2013 | 224 pagina’s | zwart-wit | C

Ed Hupkens, Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes
Juni 2012 | 192 pagina’s | full colour | U, R

Frans van Gaal & Niek van der Donk, De fabriek in de etalage. De Gruyter: opkomst, bloei en ondergang van een systeem
Juni 2012 | 144 pagina’s | full colour | U, R

Rolf de Booij e.a., De Haagse Passage. Geschiedenis van een nieuw winkelfenomeen
Oktober 2011 | 160 pagina’s | full colour | U, R

Rob Wolf, Beter worden. Het ziekenhuis in de stad van Jeroen Bosch
Juni 2011 | 256 pagina’s | full colour | U, R

Hans Heestermans, Leidse Scheurkalender 2011
Oktober 2010 | 368 pagina’s | zwart-wit | U, R

Max Cahen, Ik heb dit alles opgeschreven… Vught-Auschwitz-Vught. Memoires van Max Cahen 1939-1945
September 2010 | 192 pagina’s | zwart-wit | U, R

Vrijetijdshuis Brabant, Brabantse Cultuuragenda 2011 en 2010
September 2010 en 2009 | 128 pagina’s | full colour | U, R

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Het leven is hier uitstekend! Op pad in Eindhoven met ansichtkaarten van toen
September 2010 | 80 pagina’s | full colour | U, R

Monique Brummans, Aart Vos, Véronique Roelvink (e.a.), Bossche Canon
Mei 2010 | 80 pagina’s | full colour | U, R

Annemarie Haverkamp, Job zegt koekemokke
November 2009 | 128 pagina’s | zwart-wit | U, R

Hans Horsten, De Canon verteld. Eindhovenaren en hun iconen
September 2009 | 144 pagina’s | full colour | U, R

Samantha Williams, Monsters in de keuken!
September 2009 | 40 pagina’s | full colour | U, R

Jo Purnot, Mieke Kirkels, Van Boerenakker tot Soldatenkerkhof. Ooggetuigenverhalen over de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten
September 2009 | 192 pagina’s | full colour | U

Jacobien Erbrink, Werkmap Meer Mens
September 2009 | gedeeltelijk full colour | U

Jan Willem Luyken, The Art of North Sea Jazz
Mei 2009 | 208 pagina’s | full colour | U, R

Stichting De Negende, De Canon van Eindhoven
Maart 2009 | 256 pagina’s | full colour | U

Jacobien Erbrink, Meer Mens
Januari 2009 | 152 pagina’s | full colour | U

Manon Uphoff, Pieter Dirksen, Dit zijn mijn woorden niet
November 2008 | 64 pagina’s | zwart-wit | U, R

Aart Vos (e.a.), Schoon, schamel, schilderachtig. De geschiedenis van de huisvesting van handwerkslieden, hoeren en huurders in de Schilderstraat te ’s-Hertogenbosch
November 2008 | 112 pagina’s | full colour | U, R

Diversen, Selexyz debuutprijs 2008, 2007, 2006
Januari 2008, 2007 | 60-80 pagina’s | zwart-wit | U, R

Ton den Boon, Beterlands. Nederlands van over de grens
November 2007 | 144 pagina’s | zwart-wit | U, R

Genootschap Onze Taal, De Dikke Drieduizend Dicteewoorden
November 2007 | 176 pagina’s | zwart-wit | U, R

Hans Heestermans, Het Leids Woordenboek
November 2007 | 184 pagina’s | zwart-wit | U, R

Koen Ballemans, Historische Canon van Breda
Oktober 2007 | 64 pagina’s | full colour | U, R