Home

Donaas Projecten verzorgt het uitgeeftraject en de redactie van allerlei boek- en tekstprojecten in opdracht van bedrijven, overheden, stichtingen en particulieren. U kunt daarbij denken aan (eind)redactie, webredactie, tekstcorrectie, productiebegeleiding (planning, vormgeving, drukwerk, proeventraject), beeldredactie en het financieel projectmanagement van uw uitgave. Donaas Projecten kan voor u het complete traject van uw publicatie verzorgen, of een deel daarvan. Ook kan Donaas Projecten behulpzaam zijn bij contracten, financiering, verkoop en publiciteit van uw project. Daarnaast geeft Donaas Projecten adviezen over auteurs- en beeldrecht in het algemeen. Donaas Projecten wordt geleid door Véronique Roelvink en is gevestigd in Utrecht.

Uw-Uitgave  Logo-D-klein Dom_IMG_2459Gheerkin de Hondt